Chi tiết nghiệm thu

Dược Tâm Bình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 41 (Nghi Tàm – BX Giáp Bát)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 42 (BX Kim Ngưu - Đức Giang)