Chi tiết nghiệm thu

Dược Tâm Bình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Viên Gout Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Viên Khớp Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)