Chi tiết nghiệm thu

Dược phẩm Tâm Bình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Viên Khớp Tâm Bình trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viên Khớp Tâm Bình trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Viên tiêu hóa Tâm Bình trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viên tiêu hóa Tâm Bình trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Viên Gout Tâm Bình trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viên Gout Tâm Bình trên tuyến xe 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Viên Khớp Tâm Bình trên tuyến xe 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viên Khớp Tâm Bình trên tuyến xe 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát