Chi tiết nghiệm thu

Máy lọc nước R.O Sơn Hà

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo Sơn Hà trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Hà trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Hà trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Hà trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư