Chi tiết nghiệm thu

Thuốc ho Atussin

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến số 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến số 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Atussin trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình Ảnh Quảng Cáo Atussin trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình Ảnh Quảng Cáo Atussin trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình Ảnh Quảng Cáo Atussin trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình Ảnh Quảng Cáo Atussin trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư