Chi tiết nghiệm thu

Sâm Nhung Bổ thận TW3

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 01 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 01 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 16 (BX Giáp Bát - BX Mỹ Đình)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 16 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 16 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 209 (Giáp Bát - Hưng Yên)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 209 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung trên tuyến 209 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát