Chi tiết nghiệm thu

Dây cáp điện Omerin

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Dây cáp điện Omerin trên tuyến xe 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dây cáp điện Omerin trên tuyến xe 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Dây cáp điện Omerin trên tuyến xe 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dây cáp điện Omerin trên tuyến xe 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư