Chi tiết nghiệm thu

Phòng khám Medelab

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Medelab trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Medelab trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát