Chi tiết nghiệm thu

Rau sạch Liên Thảo

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 17 (Long Biên - Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 17 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 17 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 15 (Gia Lâm - Phố Nỉ)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 15 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 53 (Hoàng Quốc Việt - TT Đông Anh)

Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 53 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Liên Thảo trên tuyến 53 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Hoàng Quốc Việt