Chi tiết nghiệm thu

Chăn ga gối đệm Sông Hồng

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Yên Nghĩa

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo chăn ga gối Sông Hồng trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát