Chi tiết nghiệm thu

Dược phẩm Nam Dược

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Viên  Khớp Bách Xà trên tuyến 28 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Thông Xoang Tán trên tuyến 28 trên 3nana-ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Viên Khớp Bách Xà trên tuyến 28 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Thông Xoang Tán trên tuyến 28 trên 3nana-ads

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

Ảnh được chụp tại Yên Phụ