Chi tiết nghiệm thu

Lotte Cinema

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Lotte Cinema xe 02 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Lotte Cinema xe 02 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư