Chi tiết nghiệm thu

Sơn Vakopec

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến 39 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến 39 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 05 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 05 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 20 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Vakopec trên tuyến xe 20 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy