Chi tiết nghiệm thu

Viên khớp Tâm Bình - Thấp diệu nang Tâm Bình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 33 (Mỹ Đình - Xuân Đỉnh)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 33 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 33 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Sân vận động Quốc Gia

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên (Bãi đỗ xe Yên Phụ)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 33 (Mỹ Đình - Xuân Đỉnh)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 33 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 33 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Sân vận động Quốc Gia

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Sân vận động Quốc Gia