Chi tiết nghiệm thu

Truyền Hình An Viên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20C (Cầu Giấy - Võng Xuyên (Phúc Thọ))

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 20c trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 20c trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 01 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 39trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 39trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 29trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Truyền Hình An Viên trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 01 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 01 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo truyền hình An Viên trên tuyến 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất