Chi tiết nghiệm thu

Phòng khám Medlatec

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Phòng khám Medlatec trên tuyến xe 35 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Phòng khám Medlatec trên tuyến xe 35 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Phòng khám Medlatec trên tuyến xe 35 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Phòng khám Medlatec trên tuyến xe 35 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư