Chi tiết nghiệm thu

Dược phẩm Mediplantex

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Thuốc điều trị thiếu máu não Cerecaps
Thuốc trị viêm xoang Esha

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Thuốc trị thiếu máu não Cerecaps trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Thuốc trị viêm xoang Esha trên tuyến xe 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo Thuốc trị viêm xoang Esha trên tuyến xe 20 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Thuốc trị viêm xoang Esha trên tuyến xe 20 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 202 (Hà Nội - Hải Dương)

Hình ảnh quảng cáo Thuốc trị viêm xoang Esha trên tuyến xe 202 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Thuốc điều trị thiếu máu não Cerecaps trên tuyến xe 202 trên 3nana-Ads