Chi tiết nghiệm thu

Khu biệt thự nghỉ dưỡng Alma

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 08 (Long Biên - Đông Mỹ)

Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 08 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 08 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 01 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 01 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Alma trên tuyến 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất