Chi tiết nghiệm thu

Kem Đánh Răng Lacalut

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Kem Đánh Răng Lacalut trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Kem Đánh Răng Lacalut trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát