Chi tiết nghiệm thu

SunFly

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 21 (BX Giáp Bát - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 44 (Trần Khánh Dư – BX Mỹ Đình)