Chi tiết nghiệm thu

Băng vệ sinh Doctor Care

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo BVS Doctor care trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo BVS Doctor care trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo BVS Doctor care trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo BVS Doctor care trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình