Chi tiết nghiệm thu

Hệ thống FPT Shop

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo FPT trênt uyến 19 trên  3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 19 trên  3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 40 trên  3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 40 trên  3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 35 trên  3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 35 trên  3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 20 (Cầu Giấy - Phùng)

Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 20 trên  3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 20 trên  3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 26 (Mai Động - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 26 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo FPT trên tuyến 26 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Mai Động (Bãi đỗ xe Kim Ngưu)