Chi tiết nghiệm thu

Trung tâm thương mại AOEN Mall

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo AOEN Mall trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo AOEN Mall trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo AOEN trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo AOEN trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo AOEN trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo AOEN trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 47 (Long Biên - Bát Tràng)

Hình ảnh quảng cáo AOEN Mall trên tuyến 47 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo AOEN Mall trên tuyến 47 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo AOEN Mall trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo AOEN Mall trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()