Chi tiết nghiệm thu

Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm - Viglacera

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo Viglacera trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viglacera trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo Viglacera trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viglacera trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo Viglacera trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Viglacera trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất