Chi tiết nghiệm thu

Ngũ Cốc Việt

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 52 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 52 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 19 trên  3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 19 trên  3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Ngũ Cốc Việt trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát