Chi tiết nghiệm thu

Siêu thị Hiway

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 34 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 34 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 34 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 34 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Mỹ Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 28 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 25 (Nam Thăng Long - Giáp Bát)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 25 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 25 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 25 (Nam Thăng Long - Giáp Bát)

Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 25 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Hiway trên tuyến 25 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát