Chi tiết nghiệm thu

Trung Tâm Sức Khỏe Sinh Sản

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 62 (BX Yên Nghĩa - BX Thường Tín)

Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 62 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Trung Tâm SKSS trên tuyến 62 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Yên Nghĩa

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến ()