Chi tiết nghiệm thu

Nước muối biển Vesim

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 09 (Bờ Hồ - Cầu Giấy - Bờ Hồ)

Hình ảnh quảng cáo Nước muối biển Vesim trên tuyến xe 09 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Nước muối biển Vesim trên tuyến xe 09 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bờ Hồ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 18 (Bách Khoa - Long Biên - Bách Khoa)

Hình ảnh quảng cáo Nước muối biển Vesim trên tuyến xe 18 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Nước muối biển Vesim trên tuyến xe 18 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bách Khoa