Chi tiết nghiệm thu

Dược phẩm Tràng Vị Khang - Haicneal

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 29 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 29 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 54 (Long Biên - Bắc Ninh)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 54 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 54 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 45 (Trần Khánh Dư – Đông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 45 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 45 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư (bãi đỗ xe Trần Khánh Dư)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 44 (Trần Khánh Dư – BX Mỹ Đình)

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 44 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 44 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Phẩm trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát