Chi tiết nghiệm thu

Kĩ Thuật Số

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo Kĩ Thuật Số trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Kĩ Thuật Số trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên