Chi tiết nghiệm thu

Hôn Nhân Gia Đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Gentis trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gentis trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Hôn Nhân Gia Đình trên  tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Hôn Nhân Gia Đình trên  tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)

Hình ảnh quảng cáo Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội trên tuyến 40 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội trên tuyến 40 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Hôn Nhân Gia Đình trên tuyến 02 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Hôn Nhân Gia Đình trên tuyến 02 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư