Chi tiết nghiệm thu

Trang sức Sky-Diamon

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Trang sức Sky-Diamon trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Trang sức Sky-Diamon trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư