Chi tiết nghiệm thu

Chương trình Chống bạo lực gia đình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 16 (BX Giáp Bát - BX Mỹ Đình)

Hình ảnh Quảng cáo Chống bạo lực gia đình trên tuyến 16 trên 3nana-Ads
Hình ảnh Quảng cáo Chống bạo lực gia đình trên tuyến 16 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát