Chi tiết nghiệm thu

Xe đạp điện Koolbike

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Xe đạp điện Koolbike trên tuyến xe 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Xe đạp điện Koolbike trên tuyến xe 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 23 (Nguyễn Công Trứ - Vân Hồ - Long Biên - Nguyễn Công Trứ)

Hình ảnh quảng cáo Xe đạp điện Koolbike trên tuyến xe 23 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Xe đạp điện Koolbike trên tuyến xe 23 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Công Trứ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư