Chi tiết nghiệm thu

Bánh Julie's và Zinger

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Bánh Lary King trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Bánh Lary King trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 19 (Trần Khánh Dư - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Bánh Lary King trên tuyến 19 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Bánh Lary King trên tuyến 19 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Yên Nghĩa

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Bánh Lary King trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Bánh Lary King trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy