Chi tiết nghiệm thu

Trung tâm Dưỡng lão Tuyết Thái

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 01 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 01 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Yên Phụ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Tuyết Thái trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)