Chi tiết nghiệm thu

Sơn sàn đặc chủng Kretop

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Epoxy trên tuyến xe 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Epoxy trên tuyến xe 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sơn Epoxy trên tuyến xe 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sơn Epoxy trên tuyến xe 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy