Chi tiết nghiệm thu

Thuốc Đại tràng Tâm Bình - Thấp diệu nang Tâm Bình

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 50 (Long Biên - SVĐ Quốc Gia)

Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Dược Tâm Bình trên tuyến 50 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên (Bãi đỗ xe Yên Phụ)