Chi tiết nghiệm thu

Siêu thị Co.Opmart Hoàng Mai

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Chương Mỹ)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ (Chúc Sơn))

Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 37 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Co.Opmart HoangMai trên tuyến 37 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Chương Mỹ)