Chi tiết nghiệm thu

Kem Việt Ý

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 27 (BX Yên Nghĩa - BX Nam Thăng Long)

Hình ảnh quảng cáo Kem Việt Ý trên tuyến xe 27 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Kem Việt Ý trên tuyến xe 27 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Nam Thăng Long

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Kem Việt Ý trên tuyến xe 02 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Kem Việt Ý trên tuyến xe 02 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư