Chi tiết nghiệm thu

Thời trang Phương Thảo

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Phương Thảo trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Phương Thảo trên tuyến 05 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Khu đô thị Linh Đàm