Chi tiết nghiệm thu

Sông Hồng Resort

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Sông Hồng Resort trên tuyến xe 02 trên 3nana-ads
Hình ảnh quảng cáo Sông Hồng Resort trên tuyến xe 02 trên 3nana-ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư