Chi tiết nghiệm thu

Trung Tâm Ngoại Ngữ AIMA

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))

Hình ảnh quảng cáo AIMA trên tuyến 52 trên 3nana-ADS
Hình ảnh quảng cáo AIMA trên tuyến 52 trên 3nana-ADS
Hình ảnh quảng cáo AIMA trên tuyến 52 trên 3nana-ADS
Hình ảnh quảng cáo AIMA trên tuyến 52 trên 3nana-ADS

Ảnh được chụp tại Công viên Thống Nhất

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo AIMA trên tuyến 28 trên 3nana-ADS
Hình ảnh quảng cáo AIMA trên tuyến 28 trên 3nana-ADS

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát