Chi tiết nghiệm thu

Sở Lao Động Việc Làm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 01 (Long Biên - BX Yên Nghĩa)