Chi tiết nghiệm thu

Chăn-Ga-Gối-Đệm Sông Hồng

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Chăn-Ga-Gối-Đệm Sông Hồng trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Chăn-Ga-Gối-Đệm Sông Hồng trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát