Chi tiết nghiệm thu

Sâm Nhung Bổ Thận TW3

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 06 (BX Giáp Bát - Cầu Giẽ)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 06 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 06 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 39 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 39 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Nguyễn Văn Huyên (Công viên Nghĩa Đô)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 07 (BĐX Cầu Giấy - Sân bay Nội Bài)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 07 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 07 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Cầu Giấy

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 45 (Trần Khánh Dư – Đông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 45 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 45 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư (bãi đỗ xe Trần Khánh Dư)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 45 (Trần Khánh Dư – Đông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 45 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 45 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư (bãi đỗ xe Trần Khánh Dư)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 34 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 34 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Gia lâm

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 35 (Trần Khánh Dư - Thanh Tước)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 35 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 35 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 53 (Hoàng Quốc Việt - TT Đông Anh)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 53 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 53 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Hoàng Quốc Việt

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 10 (Long Biên - Từ Sơn)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 10 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 10 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Long Biên

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 05 (Linh Đàm - Phú Diễn)

Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 05 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Sâm Nhung Bổ Thận trên tuyến 05 trên 3nana-Ads