Chi tiết nghiệm thu

Grab Taxi

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 29 (Bến xe Giáp Bát - Tân Lập)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 34 (Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 44 (Trần Khánh Dư – BX Mỹ Đình)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 52 (CV Thống Nhất - Lệ Chi (Gia Lâm))