Chi tiết nghiệm thu

Trung tâm xét nghiệm Gentis

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 02 (Bác Cổ - BX Yên Nghĩa)

Hình ảnh quảng cáo Gentis trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gentis trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại Bãi đỗ xe Trần Khánh Dư

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo Gentis trên tuyến 28 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo Gentis trên tuyến 28 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát