Chi tiết nghiệm thu

Bánh Ngọt ATC

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 03 (BX Giáp Bát - BX Gia Lâm)

Hình ảnh quảng cáo bánh ATC trên tuyến 03 trên 3nana-Ads
Hình ảnh quảng cáo bánh ATC trên tuyến 03 trên 3nana-Ads

Ảnh được chụp tại BX Giáp bát