Chi tiết nghiệm thu

Sinh Nhật ca sĩ Dịch Dương Thiên Tỉ

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 28 (BX Giáp Bát - Ðông Ngạc)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 39 (Công viên Nghĩa Đô - Văn Điển)

Hình ảnh quảng cáo trên xe bus tuyến 40 (CV Thống Nhất - Như Quỳnh)